TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS STELPE

 Latviski In English


2012/2013. g.sezonas kalendārs.


N.p.k   Norises vieta ,pasākuma nosaukums   Datums  Piezīmes
 1.  „Sakoptākā vide Vecumnieku nov." Vecumnieku t.n.   22.09.12  dejojām-LLTP,ZZRV
 2.  Bauskas nov.Miķeļdienas pasākums Brunavā. 
 29.09.12  dejojām-K,ZZRV,RB
 3.
 STELPES pag. pašdarbnieku sarīkojums
 20.10.12  
 4.
 Vecumnieku nov.pašdarbnieku sarīkojums Kurmenē "Lustīga dzīvošan"
   27.10.12  dejojām-IS
 5.  Stelpes pensionāru ziemassvētku eglīte.  08.12.12  dejojam- IS,EBMVM,EBPMV.
 6.  Radošā skatuve.Stelpē.  09.02.13  EBPMV,LLTP.
 7.  Deju kolektīvu skates deju precizēšanas mēģinājums.Vecumniekos.  15.02.13  skates dejas
 8. Sadancis Bārbelē.Es bij puika man bij vara. Piedalās Jaunjelgavas, Rigas, Aizkraukles, Vecumnieku nov. Bauskas nov. DK. 23.02.2013  EBMVM,IS
 9.  Sarīkojums Stelpes skolā    15.03.13  K.
 10.  Deju skate Līdumā  14.04.12  skates dejas. ieguvām 2.pakāpes diplomu ar 37.9punktiem.
 11.  PASĀKUMS SKAISTKALNĒ  04.05.2013  EBPMV,LLTP
 12.  Pasākums Bārbelē dzirnavās. Sējas svētki.  11.05.2013.  EBMVM,EBMV,RmKm,LLTP,
 13.  Pasākums VALLĒ. IEDANCOSIM VASARIŅU. 25.05.2013.  EBMVM,RMKM.KP,RS.
 14. STELPES pamatskolas 75. gadu jubilejas pasākums. 31.05.2013. estrādē/skates dejas
 15.  Jāņu pasākums STELPES ESTRĀDĒ 23.06.2013.  EBMVM,RMKM, MMAL,
 16.  DZIESMU UN DEJU SVĒTKU ATKLĀŠANAS SVĒTKI STELPĒ  30.06.2013.  
 17. XXV DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKI RĪGĀ  02.-07. 07.2013.  
 18.  Deju sadancis STELPES estrādē 17.08.2013  EBPMBV,KP,MMAL,RMKM.
 19.  RAŽAS  svētki STELPĒ  30.08.13  VTT
Komentāri (0)  |  2012-09-19 17:47  |  Skatīts: 1081x   

Atpakaļ